top of page

Zaburzenia, w których leczeniu pomaga psychoterapia

Schizofrenia
Schizofrenia

Schizofrenia jest chorobą o zróżnicowanym przebiegu. Okres psychozy wiąże się między innymi z myślami urojeniowymi, omamami słuchowymi czy wzrokowymi, zmianą w zachowaniach, nasilonym lękiem, a w następstwie z długotrwałym wycofaniem z życia społecznego. Osoby chorujące często doświadczają stygmatyzacji, co potęguje poczucie samotności, bezradności i chęci rezygnacji z kontaktów z ludźmi. Epizody choroby mogą nawracać z różną częstotliwością, czasem konieczny jest pobyt w szpitalu psychiatrycznym. W okresach remisji, kiedy objawów nie ma lub nie są tak uciążliwe, możliwy jest powrót do życia społecznego, zarówno w sferze relacji z ludźmi jak w sferze zawodowej. Jeśli leczysz się z rozpoznaniem schizofrenii, lub doświadczałeś objawów psychozy, psychoterapia w połączeniu z leczeniem farmakologicznym może pomóc Ci powrócić do stanu większej stabilności.

Depresja 
Depresja

Jeśli od jakiegoś czasu czujesz się nienaturalnie przygnębiony i nie jest to związane z jakimś wydarzeniem z Twojego życia, możliwe, że zmagasz się z objawami depresji. Do innych symptomów zaburzenia nastroju jakim jest depresja należy między innymi poczucie apatii czy chronicznego znużenia. Możesz mieć wrażenie, że nie cieszy Cię już to, co kiedyś sprawiało przyjemność, że nie masz ochoty na zwykłe aktywności. Może towarzyszyć Ci poczucie gorszości, bezwartościowości, braku nadziei, bezradności, braku sensu czy pustki. Zdarza się, że zauważysz zmianę apetytu (nadmierny lub obniżony), lub zaburzenia rytmu okołodobowego (trudności z zasypianiem, wielokrotne wybudzanie się czy nadmierna potrzeba snu). Jeśli miewasz pragnienie, żeby umrzeć lub pojawiają się myśli o samobójstwie nie zwlekaj ze zgłoszeniem się do lekarza psychiatry oraz psychoterapeuty.

Dwubiegunoiwa
Choroba afektywna dwubiegunowa

Choroba ta wiąże się z cyklicznym przeżywaniem zarówno okresów obniżonego nastroju, jak i epizodów manii. Będąc w epizodzie manii możesz czuć nienaturalnie dużo energii i chęci do działania, mieć mniejsze zapotrzebowanie na sen, czuć, że Twoje myśli biegną szybciej niż zwykle. W tym czasie możesz mieć skłonność do podejmowania ryzykownych decyzji, czuć się “wszechmocny”, mieć poczucie, że nic nie stanowi dla Ciebie problemu. Może towarzyszyć Ci także napięcie czy drażliwość. W leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej kluczowym aspektem jest stała i regularna współpraca z lekarzem psychiatrą.

Zaburzenia lękowe
Lękowe

Strach i lęk to uczucia, których doświadczamy w podobny sposób, jednak są między nimi pewne znaczące różnice. Strach jest naturalną emocją pojawiającą się w obliczu realnego zagrożenia. Lęk z kolei wiąże się z niebezpieczeństwem przewidywanym czy wyobrażonym. Jest to jeden z najczęstszych powodów zgłaszania się do gabinetu psychiatry czy psychoterapeuty.

Istnieje wiele grup zaburzeń związanych z doświadczaniem nadmiernego, powracającego lęku. Zaliczają się do nich między innymi napady paniki, fobie swoiste, fobia społeczna, lęk wolnopłynący, zaburzenia stresowe pourazowe czy zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Lęk często towarzyszy również w innych zaburzeniach psychicznych - może pojawiać się w epizodzie depresyjnym czy podczas psychozy.

Obsesje
Obsesje

Obsesje to powtarzające się myśli najczęściej związane z lękiem, przymusem czy negatywnymi przekonaniami na własny temat. Możesz mieć poczucie, że wcale ich nie chcesz, że one nie są w zgodzie z Tobą, starasz się im przeciwstawić. Kompulsje to z kolei wielokrotnie wykonywane czynności, swojego rodzaju rytuały, które mają pomóc pozbyć się niechcianych, natrętnych myśli. Możesz np. doświadczać obsesyjnych myśli o charakterze lęku przed zakażeniem, które z kolei prowadzą do kompulsywnego mycia rąk czy przedmiotów. Możesz mieć wrażenie, że jesteś “więźniem” swoich myśli i rytuałów. Jeśli trudno Ci z nich rezygnować, bo przeżywasz wtedy ogromny niepokój, możliwe, że zmagasz się z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi.

Odżywianie
Zaburzenia odżywiania

Do dwóch najczęściej doświadczanych zaburzeń odżywiania należą anoreksja i bulimia. To poważne choroby, rozpoczynające się zwykle w okresie nastoletnim. Wiążą się z zaburzonym, mocno nieadekwatnym obrazem własnego ciała. To tak jakby przeglądać się w krzywym zwierciadle. Mocne ograniczanie jedzenia w przypadku osób cierpiących na anoreksję prowadzi do skrajnego wyniszczenia organizmu, a czasem nawet śmierci. 

Objadanie się i wymioty u osób chorujących na bulimię również sieją spustoszenia w organizmie. Jeśli doświadczasz zaburzeń odżywiania lub często miewasz poczucie gorszości czy niezadowolenia z powodu własnego wyglądu psychoterapia może pomóc odkryć Ci i przepracować niszczące zachowania i w efekcie zbudować właściwy, realny obraz samego siebie.

bottom of page